• فروش مواد شیمیایی MERCK, Sigma, Fluka, BDH, Acros, Sumchun, ChemLab, Panreac, Scharla و ایرانی
  • فروش و خدمات پس از فروش کلیه دستگاههای آزمایشگاهی خارجی و ایرانی
  • تهیه و توزیع انواع محیط کشت میکروبی و سلولی MERCK ، Himedia ، Gibco ، و ایرانی
  • پخش انواع کیت های تشخیص طبی و اعتیاد
  • توزیع شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی از کمپانی های معتبر دنیا
  • فروش لوازم آزمایشگاهی و وسایل یک بار مصرف آزمایشگاهی
  • تعمیر و کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی
  • توزیع آب مقطر

            سمنان - ميدان معلم - مجتمع تجاري اسكان - واحد 19 - تلفن 33349920 - فكس 33329920

نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب علمی
نمایش از 18 فروردين 1392 بازدید: 6610
پرینت

1-    رنگهاي حياتي:

الف) بلودو متيلن: محلول يك در ده هزار آن بكار ميرود .يعني1/0گرم از آن را بايد در يك ليتر آب مقطر حل كرد(البته به صورت ديگري هم ميتوان محلول اين رنگ را تهيه كرد يعني يك گرم بلودو متيلن خشك و6/0 گرم كلريد سديم را در 100ميلي ليتر آب مقطر حل كرد )

ب) قرمز خنثي: محلول يك در 3هزار آن بكار ميرود يعني 3/0گرم آن را بايد در يك ليتر آب مقطر حل كرد.

ج)قرمز كنگو: محلول يك در هزار آن بكار ميرود يعني يك گرم از آن را بايد در يك ليتر آب حل كرد.

 

 

2-    معرف لو گول( براي رنگ آميزي)

 مواد لازم: 3گرم بلور يدو6گرم يديد پتاسيم(يدور پتاسيم) وآب مقطر

يديد پتاسيم را در 200ميلي ليتر آب مقطر حل كرده ، بلور هاي يد را به آن مي افزائيم، وآنگاه حجم آن را به كمك آب مقطر به يك ليتر ميرسانيم.لازم است محلول مذبور 24 ساعت قبل از بكار بردن تهيه شود . زيرا يد به آرامي در آب حل مي شود .

 

3-سودان ااا ( براي رنگ آميزي كردن چربي ها )

50 ميلي ليتر استون را به 50 ميلي ليتر الكل 70%مي افزائيم وسپس سودان ااا را تا رسيدن به حد اشباع در محلول اضافه مي كنيم . بدين ترتيب ، محلولي 2/0 درصد فراهم مي آيد

 

4- آب دريا-( براي نگهداري جانداراني كه ساكن آب دريا هستند)

مواد لازم :45گرم كلريد سديم- 5گرم سولفات منيزيم – 5گرم كلريد منيزيم –2گرم سولفات پتاسيم

هر كدام از اين مواد را بايد جداگانه در مقداري آب مقطر حل كرد وسپس به همديگر افزود و بشدت تكان داد . بهتر است به اين محلول به مدت 24 ساعت هوا داده شود

 

 

5- معرف بنديكت( معرف گلوكزاست)

173 گرم نيترات سديم و100گرم كربنات سديم بي آب را به كمك حرارت در 800ميلي ليتر آب حل ميكنيم و در صورت لزوم از صافي مي گذرانيم . سپس حجم را به 850 ميلي ليتر مي رسانيم .

3/17گرم سولفات مس را در 100ميلي ليتر آب جداگانه حل ميكنيم ، سپس آن را در حالي كه مرتبا بهم ميزنيم ، در محلول اولي ميريزيمو سپس حجم را به يك ليتر ميرسانيم .

 

6- معرف برم تيمول بلو( معرفco2 است)

5/0گرم برم تيمول بلو را در 500سي سي آب حل مي كنيم ، سپس يك قطره آمونياك به آن مي افزائيم تا رنگش آبي تيره شود( اين محلول ذخيره است ) براي ساختن محلول كار 20 قطره در يك لوله آزمايش كافي است.

 

7- بلودو متيلن –( براي رنگ آميزي بافتهاي مرده بكار ميرود)

تهيه محلول ذخيره :48/1گرم ماده خشك را به 100ميلي ليتر الكل ايزو پروپيل اضافه  كنيد . محلول ذخيره را بايد به نسبت يك به 10 رقيق كرد ( 10ميلي ليترمحلول با 90ميلي ليترآب مقطر)

 

8- فرمل( ماده تثبيت كننده ونگهدارنده است)

فرمل تجارتي معمولا 40درصد است ، اما فرمل لازم براي كار هاي آزمايشگاهي بايد 10درصد باشد.پس10قسمت فرمل را بايد با30قسمت آب مخلوط كرد تا محلول حاصله 10درصد شود .

 

9- نيترات نقره

17گرم نيترات نقره متبلور را در يك ليتر آب مقطر حل كنيد

 

10- استيك الكل

25ميلي ليتر اسيد استيك گلاشيال (يخي) + 75 ميلي ليترالكل صنعتي يا اتانول

 

11- استو كارمن

45ميلي ليتر اسيد استيك +  يك گرم كارمن + 55ميلي ليتر آب مقطر

روش: كارمن را با اسيد استيك مخلوط كنيد ، وآب بيفزائيد . مخلوط را تا درجه جوش برسانيد . سپس سرد وصاف كنيد 

12- استوا ورسئين

اورسئين در اسيد ضعيف خراب مي شود ، بنا بر اين بهتر است آن را با رنگ خشك تهيه كنيد . يا آنكه محلول غليظ را نگهداري كنيد وبه هنگام لزوم مقداري از آن را رقيق كنيد.

طرز تهيه : 100ميلي ليتر اسير استيك + 3/3گرم اورسئين

 

13- اندو فنل

5/2 گرم 2-6دي كلرو فنل اندوفنل را در250ميلي ليتر آب مقطر حل كنيد.

 

14- ائوزين :

الف) محلول آبي: يك گرم ائوزين + 99ميلي ليتر آب مقطر

ب) محلول الكلي : يك گرم ائوزين + 99 ميلي ليتر الكل 75%

 

15- فر مالين : محلول 40% فرمالدئيد در آب

براي آماده كردن Aدرصد محلول از محلول Bدر صد، بايد Aميلي ليتر از محلول Bدرصد راتا Bميلي ليتر رقيق كنيد . مثلا وقتي بايد از فرمالين 40% ، محلول 5% بسازيد ، بايد 35ميلي ليتر آب مقطر را به 5ميلي ليتر فر مالين 40درصد بيافزائيد

 

16- فوشين اسيدي:

يك گرم رنگ خشك را در محلول الكل 50درصد حل كنيد

 

17- لا كتو فنل

مقادير مساوي ( وزني ) فنل ( بلورها) ، گليسرول ، اسيد لاكتيك و آب مقطر را با هم مخلوط كنيد .

 

18 – رنگ ليشمن :

15/0 گرم رنگ ليشمن خشك + 100 ميلي لي ليتر الكل متيليك

 

19- آلفا نفتل :

10گرم آلفا نفتل را در 100ميلي ليتر الكل اتليك حل كنيد .

 

20 – محلول نين هيدرين: ( براي جستجوي اسيد آمينه )

2/0گرم نين هيدرين را در 100ميلي ليتر استون حل كنيد.

توجه : نين هيدرين ماده اي سرطان زا مي باشد ، در كار برد آن بايد دقت بسيار كرد.

 

21- معرف بيوره :( معرف پروتئينها)

به يك ليتر محلول سود 10درصد، 25ميلي ليتر محلول سولفات مس 3درصد بيافزائيد (سه گرم سولفات مس را به 100ميلي ليترآب اضافه كنيد، محلول 3درصد ساخته خواهد شد)

 

22- محلول رينگر : ( براي نگهداري بافتهاي زنده )

1-    براي نگهداري بافتهاي قورباغه : مواد زير را در يك ليتر آب  مقطر حل كنيد

3/0گرم كلريد كلسيم+25/0گرم كلريد پتاسيم+ 5/6گرم كلريد سديم

2-    براي نگهداري بافتهاي پستانداران :مواد زير را به يك ليتر آب مقطر حل كنيد

3/0گرم كلريد كلسيم+ 25/0گرم كلريدپتاسيم+ 5/8گرم كلريد سديم

 

23- محلول هم غلظت با خون پستانداران

6گرم كلريد سديم را در يك ليتر آب مقطر حل كنيد

 

24- معرف فهلينگ : معرف هيدراتهاي كربن

محلول A :6/34 گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل كرده ، حجم را به 500ميلي ليتر مي رسانيم( اگر محلول كدر بود يك دو قطره اسيد سولفوريك غليظ روي آن مي ريزيم) براي تسهيل حل شدن كمي محلول را گرم كنيد.

محلول B :77گرم تارتارات سديم پتاسيم( نمك راشل )را در 500ميلي ليتر آب مقطر حل مي كنيم.

اين دو محلول را بايد جدا از هم ذخيره كرد و بهنگام استفاده شدن به حجمهاي مساوي با هم مخلوط شوند.

 

25-كريستال ويوله:

14 گرم كريستال ويوله را در 100ميلي ليتر الكل ايزو پروپيل 95% حل كنيد ومحلول را 2روز به حال خود بگذاريد ،سپس صاف كنيد . اين محلول، محلول ذخيره است . براي استفاده در باكتري شناسي ، محلول را تا 10برابربا آب رقيق كنيد.                                     تهيه وتنظيم:سيد داود حسيني 

 

شما اینجا هستید:   خانه مطالب علمیمعرفها ومواد لازم در آزمايشگاه